Home2018-07-18T13:06:58+00:00

Welkom bij de online enquête over het Henrick de Keijserplein!

Vanuit Buurtgebouw HdK, sportbuurtwerk Combiwel en de Richard Krajicek foundation is de behoefte aan Stadsdeel Zuid geuit om het Henrick de Keijserplein te verbeteren met een aantal fysieke aanpassingen.Tegelijkertijd is de Gemeente ook geïnteresseerd in de sfeer op straat. Hoe wordt deze ervaren en welke mogelijke oplossingen kunnen we samen bedenken.

Operatie Periscoop is gevraagd om een kort onderzoek (offline en online) te doen naar de wensen van de verschillende bewoners en gebruikers van het Henrick de Keijserplein.

Er zijn vanuit Stadsdeel Zuid vooralsnog geen gereserveerde middelen om het integraal aan te pakken en toch is het een goed moment om een kort onderzoek te doen naar de wensen van de verschillende bewoners en gebruikers van het plein. Van hieruit kan vervolgens een actieplan gemaakt worden.

De enquête is opgedeeld in:
OVER DE PLEK
OVER MENSEN
OVER DROMEN

De meeste vragen zijn met ja of nee te beantwoorden of met een score van 1 t/m 5. Hierbij is 1 de laagste score en 5 de hoogste. Tegelijk kan er indien gewenst bij elk blok extra toelichting worden geven. De enquête kan binnen 10 minuten worden afgerond. Als u alles wenst toe te lichten duurt het vanzelfsprekend iets langer.

Start de enquête!